sep 25 2018

Stor sten!

Ibland är det trevligt och roligt att vitta brevlådans innehåll!!! Så var det i dag. Låg ett rätt tjockt brev från LO / TCO Rättskydd!
Och en enorm stenbumling har just lämnat mina axlar!!! Och gjort ångesten lite mindre!!!

I brevet från mitt ombud står det bla:

Det yrkas att Förvaltningsrätten upphäver Försäkringskassans beslut och förklarar Anna Lundberg berättigad till hel sjukersättning från november 2017!!!!
I andra hand yrkas att Anna Lundberg tillerkänns 3 /4 sjukersättning!!!

Ingen kommentar

Trackback URI | Comments RSS

Lämna gärna en kommentar!